Прости ми


Бавно отварям очите си. Усещам болки по цялото си тяло, но… аз съм жив! Лежа на леглото в дома си и постепенно лентата на спомените ми се връща назад, което ме кара да осъзная какво ми се е случило. За бога – не трябваше ли сега да лежа на дъното на една улична шахта? Сънувал ли съм? Да! Било е само сън!

       -  Тя е в болницата, а ти си лежиш спокойно в това легло! – чух глас. Огледах се, нямаше никого, а този глас…?  - Времето минава, какво чакаш още! И не , не си сънувал! Спомни си!

   В главата ми забушува буря. Последните няколко часа се завъртяха в съзнанието ми. Обзе ме чувство на вина.

       - Не е било сън? Значи, аз наистина паднах в онази шахта, а тя… тя е в болницата! Жива ли е? – Реалността си стовари отгоре ми и почти ме смачка.  – Боже, ако можех да върна времето, само няколко часа, само толкова! – изплаках тези думи от дъното на душата си .

      -  И какво ако можеше?  - чух отново гласът. – Какво ще е да е по-различно?

       -  Ще имам възможността да поправя грешката си! – извиках аз. -  И ще го направя! Не разбираш ли? – не знам на себе си ли говорих или  на този странен глас, но бях напълно искрен в думите си. – Аз я изоставих в най-тежкия и момент! Вместо да се кача в линейката с нея, да и държа ръката и да и говоря, за да и вдъхвам кураж, аз избягах. Да, избягах! И знаеш ли защо го направих? Защото ме беше страх. Страх от трудното настояще, което мислех, че ме очаква с нея. Аз съм страхливец! По -лесно ми беше да се напия, като се облягах на фалшивата илюзия, че това ще притъпи чувството ми за вина. И какво стана, знаеш ли? Бях толкова пиян, че след като си тръгнах от бара, едвам държейки се на краката си, не видях предупредителната табела и паднах в отворената шахта пред мен. Господи, предадох един живот и себе си!

   Гласът мълчеше. Дълго мълчах и аз. Тогава той ми каза:

      -  Сега имаш възможността да поправиш грешката си. Ако си искрен и наистина вярваш в думите си, върви и заслужи прошката си. Само така ще намериш покой.

            - Ще го направя! – изрекох уверено аз, станах от леглото, тръгнах към вратата и развълнуван  започвах да се обувам.  – Животът е пред мен  и …

       -  Чакай, животът всъщност не е пред теб, а….

   Не го чух. Излетях от жилището си и гласът остана далеч зад мен. Бързах, тичах и не спрях, докато не стигнах до болницата, където беше тя – единствената за мен! А аз съм най- големият глупак на света!

   Спрях пред стаята и. Поех си дълбоко  дъх и влязох. Тя спеше. Приспали са я. Може би, заради болките. Беше толкова красива, въпреки че беше станала кожа и кости. Болестта не искаше да я напусне, а тя си бореше с нея всеки ден. А аз какво направих? Реших да я оставя. Не исках животът ми да бъде обременен, исках радост и безгрижие.

   Приближих се до нея, наведох се, погалих я по косата и тихичко и прошепнах в ухото:

      -  Прости ми!

   Очите и потрепнаха и мъничко се отвориха, погледна ме и на лицето и се появи лека усмивка.

 В този момент усетих как тялото ми започна да се издига и полека – лека да се отдалечава от нея. Стаята започна да се размазва. Започнах да виждам само светлина около мен и много се уплаших.

   Какво ставаше с мен?

       - Ти  искрено съжаляваше за постъпката си и искаше да я поправиш. Затова ти беше даден този шанс.

   Отново чувах гласът и се опитвах да осъзная казаното от него.

      -  Но … но аз мислех, че ще мога да поправя грешката си, че тя ще ми прости и ще продължим живота си заедно.

   Гласът се засмя.

       - Твоят земен път свърши с падането ти в шахтата. Но сърцето ти е чисто и това, за което ти си мислеше, че ти е даден втори шанс за ново начало, всъщност беше възможност да изчистиш душата и ума си от угризенията, които те измъчваха. Както и да не разбиеш едно влюбено и изстрадало сърце.  – Изрече бавно гласът и продължи. – Да, скоро и нейната душа ще бъде освободена и тогава двамата ще намерите своя мир, защото истинското съжаление и искрената прошка изчистват душата и и дават крила.

 


Публикуване на коментар

0 Коментари