Мъдростта в книгата "Алхимикът" на Пауло Коелю

снимка:pixabay.com
     В това свое произведение, авторът ни запознава със съдбата, с мечтите, със съзнанието на един млад пастир тръгнал да търси своята "Лична легенда". Личната легенда е пътят на всеки човек. Но не всеки може да го извърви, защото или не вярва, или лесно се отказва. Пауло Коелю иска да ни накара да повярваме в съдбата, за да бъдем щастливи. Нищо не е случайно! Трябва да се научим да виждаме и разгадаваме поличбите или знаците, които животът ни показва.

"Когато искаме нещо, Вселената винаги ни съдейства, за да го постигнем!"

    Трябва да отворим сърцето си, за да можем да усетим и изживеем мечтите си. Да се заслушаме в неговия глас. Да се научим да разгадаваме неговите знаци. Да му се доверим!

"Само едно нещо прави мечтата невъзможна - страхът от неуспех!"

     Всички имаме мечти, но малко са тези, които ги следват докрай. Страхът от това, което може да ни се случи по пътя към осъществяването на мечтите ни е този, който ни пречи да живеем така, както бихме искали. Страхът е една висока и стръмна скала, която малцина биха изкачили. Но щом истински желаем нещо, не трябва да се отказваме. Стигнем ли до тази скала значи вече сме извървели половината път. Върнем ли се - мечтата ни ще си остане мечта завинаги. Страхът може да бъде преодолян, ако вярваме в това, което желаем. Не бива да скланяме глава пред него, защото

"Животът иска да изживееш Личната си легенда!"

Публикуване на коментар

0 Коментари